Proizvodi Sigma - LON

Sigma - LON

  Programski segment SIGMA-LON sadrži sve potrebne evidencije neophodne za formiranje:

  1. Carinske dokumentacije za dobijanje Generalnog Rešenja za postupak Aktivnog oplemenjivanja
  2. Praćenje Carinske Evidencije privremenog uvoza materijala koji je predmet Aktivnog oplemenjivanja (dobijenih proizvoda)
  3. Formiranje faktura izvoza i kompletne izvozne dokumentacije
  4. Praćenje privremenog uvoza i izvoza opreme, rezervnih delova i ambalaže 


SADRŽAJ  PROGRAMSKIH  REŠENJA 

1. MATIČNI PODACI· (šifarnici)

a. Šifarnik artikala
b. Šifarnik tarifnih brojeva
c. Šifarnik Poslovnih partnera
d. Šifarnik objekata

 

2. GOTOVI PROIZVODI

a. Normativi materijala i rada
b. Radni nalog i trebovanje sirovina
c. Kontrola kvaliteta
d. Prijem i otprema gotovih proizvoda

3. MAGACINSKO POSLOVANJE

a. Adresibilno magacinsko skladište
b. Praćenje stanja po magacinima (ulaz, izlaz materijala-moguće praćenje po FIFO metodi, prenosnice-moguće po principu KANBAN sistema snabdevanja proizvodnje)
c. Popis materijala (višak, manjak)
d. Povratnice prijema i otpreme
e. Materijalna i finansijska kartica (vrednost po izboru: stvarna cena, prosecna cena, planska cena…..)

4. PRIVREMENI UVOZ

a. Formiranje uvozne dokumentacije ( veza sa Generalnim rešenjem, tarifnim brojevima, zemlja porekla……)
b. Veza uvoznih dokumenata sa Carinskom evidencijom ( C5 broj, naimenovanja….)
c. Izveštaji

5. IZVOZ

a. Formiranje faktura Izvoza
b. Formiranje Izvozne Carinske dokumentacije na osnovu uvoza materijala i utroška repromaterijala prema specifikaciji gotovih proizvoda
c. Izveštaji

6. GENERALNO REŠENJE

a. Evidencija ugovora sa Ino Poslovnom partnerima
b. Automatsko formiranje kompletne dokumentacije za Generalno Rešenje na osnovu zadatih elemenata
c. Praćenje stanja Generalnog Rešenja
d. Izveštaji

Napomena: Mogućnost razmene podataka sa drugim ERP rešenjima.

Mogućnost UPLOAD I DOWNLOAD sa EXCEL tabelama ili drugim struktuiranim digitalnim zapisima.

 

Flash info

Informatičko rešenje SIGMA – Agent doprinelo uspešnom radu turističkih agencija u sezoni leto 2010 !

Email lista

ERP Anketa

Da li koristite poslovna softverska rešenja?

Korisnici online

Imamo 8 gostiju na mreži
Share/Save/Bookmark