Proizvodi Sigma ERP

Sigma ERP

SADRŽAJ PROGRAMSKIH  REŠENJA 

FINANSIJSKO  KNJIGOVODSTVO

 • Kontni plan    
 • Izrada  naloga za knjiženje 
 •  Automatsko knjiženje poslovnih promena
 • Kartice konta
 • Zaključni list, bilans stanja, bilans uspeha, dnevnik, brutobilans...


POSLOVNI   PARTNERI

 • Evidencija poslovnih partnera
 • Izrada faktura i knjižnih pisama i avansnih računa kupaca
 • Evidencija uplata (izvodi poslovnih banaka)
 • Izrada računa za avans i evidencije za PDV
 • Obračun kamata po metodologiji Naručioca
 • Otvorene stavke kupaca
 • Fakture i knjižna pisma dobavljača
 • Plaćanja
 • Evidencije za PDV
 • Otvorene stavke dobavljača
 • Provera  kamate obračunate od strane dobavljača

UVOZ  I  FAKTURISANJE IZVOZA

 • Evidencija uvoznih faktura
 • Izrada faktura izvoza
 • Knjižna pisma
 • Devizni izvod banke
 • Dinarska i devizna kartica
 • Izveštaji

PRIVREMENI UVOZ  ( LON poslovi )

 • Izrada Generalnih rešenja za Carinu 
 • Evidencija uvoznih faktura
 • Izrada potrebne uvozne carinske dokumentacije
 • Izrada faktura izvoza i potrebne izvozne carinske dokumentacije
 • Praćenje generalnih rešenja

MAGACINSKO  POSLOVANJE

 • Adresibilno magacinsko skladište
 • Praćenje stanja po magacinima (ulaz, izlaz materijala)
 • Popis materijala (višak, manjak)
 • Povratnice prijema, otpreme
 • Materijalna i finansijska analitika 

GOTOVI PROIZVODI

 • Normativi materijala i rada
 • Radni nalog i trebovanje sirovina
 • Kontrola kvaliteta
 • Prijem i otprema gotovih proizvoda
 

PLAN PROIZVODNJE

 • Izrada plana proizvodnje na nedeljnom, mesečnom i godišnjem nivou
 • Kontrola potrebnih sirovina u magacinu, prijemu i transportu
 • Simulacija proizvodnje po varijantama normativa gotovog proizvoda
 • Praćenje realizacije plana proizvodnje

OSNOVNA  SREDSTVA

 • Matični podaci osnovnih sredstava
 • Amortizacija (knjigovodstvena i poreska, svih ili pojedinih, mesečno, godišnje)
 • Dezaktiviranje osnovnog sredstva
 • Tehnički opis
 • Popisne liste i popis

ZARADE I KADROVSKA EVIDENCIJA

 • Matični podaci radniika
 • Kontna knjiga ( mogućnost automatskog evidentiranja na osnovu kartica radnika )
 • Obračun akontacije (moguće tri za jednu platu)
 • Obračun zarade
 • Karton ličnog dohotka, Obrazac M4, Obrazac PPP
 • Krediti

OBRAČUN ZARADA RADNIKA PO UGOVORU O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA

 • Matični podaci
 • Evidencija rada
 • Obračun zarade
 • Izveštaji
 • Izrada i evidencija ugovora o privremenim i povremenim poslovima

PODRŠKA POSLOVNOM ODLUČIVANJU - BUSINESS INTELLIGENCE

 • Izveštaji višeg nivoa, kao rezultat integralnosti i sveobuhvatnosti IS

 

Flash info

Novo u ponudi!

ECDL  TEST  PROVERA SPOSOBNOSTI ZAPOSLENIH DA KORISTE RAČUNARE

Email lista

ERP Anketa

Da li koristite poslovna softverska rešenja?

Korisnici online

Imamo 3 gostiju na mreži
Share/Save/Bookmark