O NAMA

Podaci o preduzeću

Osnovno o preduzeću

Preduzeće ,,Tamnjanka“ d.o.o. osnovano je 1996 godine.
1999.godine otvaramo predstavništvo u Šapcu i započinjemo aktivan rad na projektovanju, programiranju, implementaciji i održavanju Informacionih Sistema.

Naš rad zasnovan je na dugogodišnjem iskustvu , aktivnom učestvovanju u projektovanju, programiranju , implementaciji i održavanju raznorodnih Informacionih Sistema .
Osim zaposlenih radnika aktivno učešće u projektima imaju i naši stalni saradnici:

 • Dr Nenad Stefanović, serveri & arhitektura
 • Dragan Bojić, dipl.ecc – revizor
 • Advokat Divna Matić-Jerotić
 • Tončev Dušan, dipl.ing zaštite na radu


Projektovanje Informacionih sistema

Izrada Informacionog sistema podrazumeva sledeće faze rada:

 • definisanje arhitekture Informacionog sistema (podsistemi i moduli)
 • izrada modela podataka za svaki podsistem i jedinstvenog modela podataka
 • definisanje načina funkcionisanja svakog podsistema i veza između njih
 • definisanje neophodnih preduslova (kadrovi,hardver i sl.)
 • izrada, testiranje i instaliranje aplikativnih programa za računar u izvršnoj fazi
 • proveravanje projektovanih i programiranih rešenja
 • obuka korisnika
 • održavanje isporučenih programa  

 

Pri izradi Informacionog sistema uvažavamo sledeće principe:

 • sveobuhvatnost, tj. eliminisanje papirnih i drugih priručnih evidencija, ažurnost tj. podatak ulazi u sistem u trenutku nastanka.
 • raspoloživost, tj. podaci uneti u računar, bez obzira u kom segmentu poslovanja nastali, raspoloživi su svim službama u obliku koji je za njih pogodan do nivoa ovlašćenja.
 • integrisanost funkcija, koja se ogleda u mogućnosti sveobuhvatnog sagledavanja pojedinih segmenata poslovanja.
 • operativnost u radu, pomoć(help), generisanje dokumenta na osnovu prethodnog
 • trajnost, zasnovanost na pravilima poslovanja i otvorenost za dalji razvoj.
Višejezična podrška 
Korisnički intefejs kompletnog Informacionog Sistema može biti izrađen dvojezično – na Srpskom i Engleskom jeziku.


Sva programska rešenja nude sigurnost fleksibilnog softvera i mogu se prilagoditi potrebama korisnika. Instalacija predviđa predhodnu instalaciju SQL Servera, postavljanje Windows-mreže i nabavku potrebne opreme po dogovoru.

Davalac usluga se obavezuje na trajno održavanje isporučenih programa o čemu će sa Naručiocem potpisati poseban ugovor nakon isporuke svih programa. Ugovor o održavanju važio bi onako kako se dogovore ugovorne strane.

Flash info

Novo u ponudi!

ECDL  TEST  PROVERA SPOSOBNOSTI ZAPOSLENIH DA KORISTE RAČUNARE

Email lista

ERP Anketa

Da li koristite poslovna softverska rešenja?

Korisnici online

Imamo 5 gostiju na mreži
Share/Save/Bookmark