IT usluge

Usluge

imageIT usluge na najvišem nivou - uverite se u kvalitet naših rešenja.Pored gotovih softverskih rešenja, Tamnjanka d.o.o nudi niz profesionalnih usluga iz domena informacionih tehnologija.

articles

  • Analiza postojećih sistema
  • Definisanje zahteva korisnika
  • Izrada idejnog projekta IS-a
  • Modeliranje i dizajn baza podataka
  • Izrada aplikacija prema zahtevima korisnika
  • KOnsultantske usluge iz oblasti IT-a
  • IT edukacija - ECDL obuka i testiranje

 

Flash info

01.10.2010

Carinska inspekcija Carinarnice Kragujevac na osnovu provere rada informatičkog rešenja SIGMA-LON  odobrila YURA CORPORATION doo u Rači rešenje  za posao Aktivnog Oplemenjivanja  po uprosečenom normativu gotovih proizvoda.

Email lista

ERP Anketa

Da li koristite poslovna softverska rešenja?

Korisnici online

Imamo 3 gostiju na mreži
Share/Save/Bookmark