ECDL ECDL FAQ

ECDL često postavljana pitanja

1. Šta je ECDL?

Evropska kompjuterska vozačka dozvola (ECDL) je vodeći svetski sertifikacioni program kompjuterskih veština za krajnje korisnike.
Ona je međunarodno poznata kao opšte prihvaćeno merilo za krajnje korisnike kompjuterskih veština i vodeci je sertifikat koji treba da bude usvojen od strane vlada, međunarodnih organizacija i sličnih korporacija.
ECDL/ICDL potvrđuje da je onaj ko dobije sertifikat potpuno kompetentan za korišćenje personalnog računara i opštih kompjuterskih aplikacija i da poznaje suštinske IT koncepte.
ECDL/ICDL nastavni program je jedinstven po tome što je osmišljen tako da bude potpuno nezavisan od prodavca. To pruža kandidatima fleksibilnost i slobodu u sticanju ovih veština i njihovoj sigurnoj primeni u bilo kom softverskom okruženju, koje se može od njih zahtevati da koriste.
ECDL/ICDL je test praktičnih veština i sposobnosti i sastoji se od sedam različitih modula koji obuhvataju kompjutersku teoriju i praksu. 2. Šta je ICDL?

Izvan Evrope, ECDL je poznat kao Internacionalna kompjuterska vozačka dozvola (ICDL).

3. Šta je indeks – skills card?

U indeksu se beleži progres kandidata kroz sedam testova koji čine ECDL sertifikat.  Prilikom registracije, svaki kandidat mora da kupi indeks i kada završi svih sedam testova, mora podneti indeks, kako bi dobio konačni ECDL/ICDL sertifikat.  Kako se svaki modul položi, akreditovani Test centar potpisuje indeks, potvrđujući da je taj modul uspešno testiran i položen. Kada se polože svi moduli, indeks se prosleđuje Nosiocu prava licence i izdaje se ECDL ili ICDL dozvola/sertifikat.

4. Kako dobijam indeks?

 Indeksi se mogu kupiti u bilo kom akreditovanom Test centru.

5. Koliko traje polaganje jednog ispita?

 Polaganje ispita (modula) se vrši u prisustvu ovlašćenog testera i traje 45 minuta.

6. Koliko poena je potrebno da bi se položio ispit?

 Da bi se položio ispit potrebno je tačno odgovoriti na više od 75% pitanja odnosno zadataka.

7. U čemu je razlika između ECDL Start i ECDL Standard sertifikata?

 ECDL Start sertifikat se dobija ako se polože 4 modula po izboru, a ECDL Standard sertifikat se dobija kada se položi svih 7 modula.

8. Da li kandidat može izaći na ispit bez prethodnog pohađanja obuke?

 Svaki kandidat može izaći na ispit i bez prethodne obuke, ako smatra da je spreman za polaganje odgovarajućeg testa.

9. Kakva su iskustva drugih zemalja koje su pre nas usvojile ECDL program?

 U Norveškoj je istraživanjima utvrđeno da prosečan korisnik računara nedeljno izgubi 2 sata i 51 minut u traženju pomoći pri rešavanju radnih zadataka. Većina ispitanika (73%) zatraži pomoć od kolega, što dvostruko uvećava neželjeni utrošak vremena. Ukratko, firma godišnje izgubi 136 radnih sati po korisniku računara, što za preduzeće sa 1000 korisnika znači gubitak od gotovo 4,5 miliona evra na „skrivene troškove IT“!
Italijanski univerzitet Bocconi sproveo je istraživanje pod nazivom "Cena neznanja u Informatičkom društvu". Otkriveno je da italijanski radnik zbog kompjuterske nepismenosti prosečno godišnje izgubi 16 radnih dana. Posle uvođenja ECDL programa testiranja utvrđeno je povećanje produktivnosti od 20% do 40%, zavisno od predznanja ispitanika.
Iz ovoga se može zaključiti da ECDL rešava problem skrivenih IT troškova.Flash info

Novo u ponudi!

ECDL  TEST  PROVERA SPOSOBNOSTI ZAPOSLENIH DA KORISTE RAČUNARE

Email lista

ECDL Anketa

Da li posedujete ECDL sertifikat?

Korisnici online

Imamo 3 gostiju na mreži
Share/Save/Bookmark