ECDL

ECDLrs2Ovlašćeni ECDL centar za obuku i testiranje - znanjem lakše do posla.

O ECDL-u

Evropska kompjuterska vozačka dozvola je test poznavanja suštinskih IT koncepata, praktičnih veština i sposobnosti, koji potvrđuje da je vlasnik sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. Zahvaljujući velikom uspehu koji je ECDL postigao u Evropi, program je proširen na ceo svet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL).

articles

ECDL program je namenjen svima koji žele da se obrazuju ili potvrde svoja znanja u oblasti informacionih tehnologija. ECDL je test praktičnih veština korišćenja računara. Uključivanje u ECDL sertifikacioni program omogućava kvalitetnije obavljanje svakodnevnih radnih zadataka i lakše zapošljavanje u zemlji i inostranstvu.

JISA  -  Jedinstveni Informatički Savez je nacionalni nosilac ECDL licence za Srbiju i Crnu Goru.
Tamnjanka doo –  ovlašćeni ECDL Test centar Šabac

ECDL sertifikat

Pripremajte se on-line za polaganje ispita iz udobnosti svoga doma.
Testirajte se on-line i odmah saznajte rezultate ispita.
 
Sa nama ćete višestruko ubrzati proces učenja, uštedećete Vaše dragoceno vreme i novac, a uz sve to i sertifikovati Vaše poznavanje rada na računaru po međunarodno priznatim standardima.

Priprema i polaganje ispita se sprovode po nastavnom programu ECDL Syllabus 4.0. koji se sastoji iz 7 modula:

1. Osnove informacionih tehnologija
2. Korišćenje računara i upravljanje datotekama
3. Obrada teksta
4. Tabelarne kalkulacije
5. Baze podataka
6. Prezentacije
7. Informacije i komunikacije

Postoje dva nivoa znanja, odnosno dva indeksa, za koje se dobija ECDL sertifikat:

1. ECDL Standard - Core indeks (svih 7 modula)
2. ECDL Start indeks (4 modula po izboru)

 

Flash info

01.10.2010

Carinska inspekcija Carinarnice Kragujevac na osnovu provere rada informatičkog rešenja SIGMA-LON  odobrila YURA CORPORATION doo u Rači rešenje  za posao Aktivnog Oplemenjivanja  po uprosečenom normativu gotovih proizvoda.

Email lista

ECDL Anketa

Da li posedujete ECDL sertifikat?

Korisnici online

Imamo 3 gostiju na mreži
Share/Save/Bookmark